ซองเครป


ซองเครป ขนาดใหม่ ใหญ่กว่าเดิม
ซองเครป กระดาษใหม่ กระดาษหนา 310 แกรม
***ปะกาวเรียบร้อย พร้อมใช้งาน**** มี 5 สีให้เลือก คือ
—- สีดำ ,สีนํ้าตาล,สีชาเย็น,สีชาเขียว—- แพคละ 100 ใบ ราคาแพคละ 135 บาท

****สีขาว แบบเสียบธรรมดา **** แพคละ 100 ใบ ราคาแพคละ 115 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

 

DSC08912_1

DSC07825_1 DSC07826_1

ซองเครป กระดาษใหม่

กระดาษหนา 350 แกรม  แบบเสียบธรรมดา

มี 4 สีให้เลือก คือ สีดำ ,สีนํ้าตาล,สีชาเย็น,สีชาเขียว

แพคละ 100 ใบ ราคาแพคละ 85 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *