ซองเครป


ซองเครป ราคาใหม่ 12/07/64
กระดาษหนา 270 แกรม
ขนาดเล็ก แพคละ 100 ใบ – สีขาว(ด้านในสีเทา) ราคาแพคละ 75 บาท
– สีโกโก้ ชาเขียว ชาเย็น ชาร์โคล ราคาแพคละ 95 บาท

ขนาดใหญ่ แพคละ 100 ใบ – สีขาว(ด้านในสีเทา) ราคาแพคละ 125 บาท
– สีโกโก้ ชาเขียว ชาเย็น ชาร์โคล ราคาแพคละ 160 บาท
ขนาดใหญ่ ปะกาวพร้อมใช้งาน

***หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่งคะ***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *