สมุดคัดจีน

สมุดคัดจีน พิมพ์ชื่อได้ตามสั่ง

สมุดคัดจีน พิมพ์ชื่อได้ตามสั่ง

สมุดคัดจีน พิมพ์ชื่อได้ตามสั่ง

สมุดคัดจีน พิมพ์ชื่อได้ตามสั่ง

สมุดคัดจีน ราคาถูก  สามารถพิมพ์ชื่อภาษาจีน ลงบนปกสมุดได้ตามสั่ง มี 2 แบบ ให้ลูกค้าเลือกสรร ดังนี้

 1. สมุดคัดจีน ปกน้ำตาล 350 แกรม ตัวเล่มร้อยเชือก

  เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม จำนวน 40 แผ่น

  ขนาด 14.5 x 21 cm. แต่ละหน้า จะมีทั้งหมด 160 ช่อง (กว้าง 10 ช่อง ยาว 16 ช่อง)

  ราคาเล่มละ 29 บาท 

   

 2. สมุดคัดจีน ปกน้ำตาล 350 แกรม ใส่กระดูกงูสีขาว

  เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม จำนวน 40 แผ่น ขนาด 14.5 x 21 cm.

  แต่ละหน้า จะมีทั้งหมด 160 ช่อง (กว้าง 10 ช่อง ยาว 16 ช่อง)

  ราคาเล่มละ 35 บาท 

  ******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *