บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง

บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง

1.รหัสสินค้า  CF1  กล่องใส่กระปุกเครื่องสำอาง ขนาด กว้าง 37 x ยาว 37 x สูง28 mm.

    เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 x 3.2 cm.  เพิ่มฐานล็อคล่างคิดเพิ่ม 0.50 บาท

     ราคา 9 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 16 บาท

2.รหัสสินค้า  CF2  กล่องใส่กระปุกเครื่องสำอาง  ขนาด  กว้าง 36 x ยาว 36 x สูง 40 mm.

     ราคา 11 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 17 บาท

3. รหัสสินค้า  CF3  กล่องเครื่องสำอาง ขนาด กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 44 mm.

      ราคา 9 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 15 บาท

4. รหัสสินค้า  CF4  กล่องเครื่องสำอาง ขนาด กว้าง 33 x ยาว 33 x สูง 57 mm..

      ราคา 9 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 16 บาท

5.รหัสสินค้า  CF5  กล่องเครื่องสำอาง ขนาด กว้าง 43 x ยาว 43 x สูง 35 mm.

      ด้านล่างมีฐานตั้งกระปุก 18 mm.

      ราคา 12 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 21 บาท

6. รหัสสินค้า  CF6  กล่องสบู่ ขนาด กว้าง 52 x ยาว 75 x สูง 27 mm.

      ราคา 13 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 22 บาท

7. รหัสสินค้า  CF7  กล่องเครื่องสำอางแบบขวด ขนาด  กว้าง 40 x ยาว 40 x สูง 118 mm.

     มีล็อคฐาน 25 mm. มีล็อคคอ 31 mm.

      ราคา 13 บาท (เฉพาะสีเงิน และสีทอง)  สำหรับสีอื่น ๆ ราคา 22 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *