สมุดนํ้าตาล Green Read ราคาถูก

สมุดโน๊ตกระดาษถนอสายตา

สมุดโน๊ตกระดาษถนอสายตา

สมุดโน๊ตกระดาษถนอสายตา

สมุดโน๊ตกระดาษถนอสายตา

สมุดกระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม ไม่มีเส้น,ปกกระดาษคราฟนํ้าตาล 300 แกรม
มีทั้งหมด 4 ขนาด คือ

1.รหัส C1 size B6 (12.5 x 17.6 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 17 บาท โหลละ 190 บาท

2.รหัส C2 size A5 (14.8 x 21.0 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 22 บาท โหลละ 250 บาท
3.
รหัส C3 size B5 (17.6 x 25.0 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 27 บาท โหลละ 310 บาท
4.
รหัส C4 size A4 (21.0 x 29.7 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 38 บาท โหลละ 440 บาท
******
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนและนํ้าหนักของสมุดที่สั่ง ***********

1 2

สมุดกระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม มีเส้น , ปกกระดาษคราฟนํ้าตาล 300 แกรม

1.รหัส C1 size B6 (12.5 x 17.6 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 22 บาท โหลละ 250 บาท

2.รหัส C2 size A5 (14.8 x 21.0 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 27 บาท โหลละ 310 บาท

******หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนและนํ้าหนักของสมุดที่สั่ง ***********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *