กระดาษโน๊ตก้อน พร้อมกล่อง รหัส BN

กล่องกระดาษโน๊ต สําเร็จรูป

กล่องกระดาษโน๊ต สําเร็จรูป

 

กล่องกระดาษโน๊ต สําเร็จรูป

กล่องกระดาษโน๊ต สําเร็จรูป

กระดาษโน๊ตสำเร็จรูป

รหัส BN กล่องกระดาษโน๊ต พร้อมกระดาษก้อน มี 2 รุ่น คือ

1.รหัส BNW กล่องกระดาษโน๊ต พร้อมกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม 
กล่องละ 500 แผ่น ราคา 80 บาท

2.รหัส BNG กล่องกระดาษโน๊ต พร้อมกระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม 
กล่องละ 400 แผ่น ราคา 85 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

——หากกระดาษก้อนหมด ร้านเราก็มี Refill ขายนะคะ มีทั้ง 2 รุ่น คือ

1. รหัส NW กระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม เล่มละ 500 แผ่น ราคา 30 บาท

2. รหัส RNG กระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม เล่มละ 400 แผ่น ราคา 35 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

5

รหัส BN กล่องกระดาษโน๊ต พร้อมกระดาษก้อน มี 2 รุ่น คือ

1.รหัส BNW กล่องกระดาษโน๊ต พร้อมกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม 
กล่องละ 500 แผ่น ราคา 75 บาท

2.รหัส BNG กล่องกระดาษโน๊ต พร้อมกระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม 
กล่องละ 400 แผ่น ราคา 80 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *