สมุดโน๊ตพกพา มีช่องเสียบปากกา

สมุดปกน้ำตาล ขายส่ง

สมุดปกน้ำตาล ขายส่ง

สมุดปกน้ำตาล ขายส่ง

สมุดปกน้ำตาล ขายส่ง

รหัสสินค้า P สมุดโน๊ต ปกน้ำตาล ราคาถูก

กระดาษโน้ตพกพา 9.5 x 14.5 cm ปกคราฟน้ำตาล 300 แกรม

เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา ขนาด 7.5 x 14 cm เล่มละ 140 แผ่น ราคา 35 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

1 2

รหัสสินค้า P1 สมุดโน๊ตปกชมพู น่ารักๆ 9.5 x 14.5 cm ปกเคลือบ PVC เงา

รหัสสินค้า P2 สมุดโน๊ตปกชมพู น่ารักๆ 9.5 x 14.5 cm ปกเคลือบ PVC ด้าน

เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม ขนาด 8.2 x 14 cm เล่มละ 140 แผ่น ราคา 49 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

1

รหัสสินค้า P5

สมุดโน๊ต ไม่มีเส้น พกพาง่าย มีที่เสียบปากกา 9.5 x 14.5 cm ปกเคลือบ PVC เงา

รหัสสินค้า P6

สมุดโน๊ต ไม่มีเส้น พกพาง่าย มีที่เสียบปากกา 9.5 x 14.5 cm ปกเคลือบ PVC ด้าน

เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม ขนาด 8.2 x 14 cm เล่มละ 140 แผ่น ราคา 49 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *