กล่องกระดาษคราฟ

 

K1

รหัสสินค้า Kraft 1 กล่องกระดาษคราฟนํ้าตาล 350 แกรม

ขนาด กว้าง 6.5 ซม. x สูง9 ซม. x หนา 3 ซม.

กล่องก้นขัด เปิดปิดกล่องได้ด้านเดียว

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 3.75 บาท

**** หมายเหตุ: ****

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

รหัสสินค้า Kraft 2 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม เจาะหน้าต่าง เหมาะสำหรับใส่แก้วใบเล็ก ๆ

ขนาด กว้าง 9.5ซม. xสูง 7.5 ซม. xหนา 4.5 ซม. ระยะจากขอบล่างกล่อง ถึงหน้าต่าง 3 ซม.

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 4.25 บาท

**** หมายเหตุ: ****

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

K3

รหัสสินค้า Kraft 3 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม

ขนาด กว้าง 8ซม. xสูง10.9 ซม. xหนา 4 ซม.

กล่องก้นขัด เปิดปิดกล่องได้ด้านเดียว

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 4.25 บาท

**** หมายเหตุ: ****

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

รหัสสินค้า Kraft 4 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม

ขนาด กว้าง 5.5ซม. xยาว5.5 ซม. xสูง 3.5 ซม.

กล่องก้นขัด เปิดปิดกล่องได้ด้านเดียว

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 4.25 บาท

**** หมายเหตุ: ****

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

k5

รหัสสินค้า Kraft 5 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม

ขนาด กว้าง 4ซม.x ยาว4 ซม.x สูง 3ซม.

กล่องก้นขัด เปิดปิดกล่องได้ด้านเดียว

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 3.25 บาท

**** หมายเหตุ: ****

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

รหัสสินค้า Kraft 6 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม

ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x ยาว 3.5 ซม. xสูง 6 ซม.

กล่องก้นขัด เปิดปิดกล่องได้ด้านเดียว

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 3.75 บาท

**** หมายเหตุ: ****

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

รหัสสินค้า Kraft 7 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม

ขนาด กว้าง 3.7 ซม. x ยาว 3.7 ซม. x สูง 4 ซม.

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 3.75 บาท

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก

k8

รหัสสินค้า Kraft 8 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม
ขนาด กว้าง 3 ซม. x ยาว 11.8ซม. x สูง 9.3 ซม.

เหมาะสำหรับใส่กระเป๋าสตางค์ ผ้าขนหนูผืนเล็ก
สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 4.75 บาท

***ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก***

รหัสสินค้า Kraft 9
ขนาด กว้าง 5.4 ซม. x ยาว 5.4ซม. x สูง 2.3 ซม.

เหมาะสำหรับใส่กระปุกครีม มีให้เลือก 2 แบบ คือ

1. กล่องกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 3.75 บาท

2.กล่องกระดาษนํ้าตาล 350 แกรม สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 3.75 บาท

***ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก***

K10 

รหัสสินค้า Kraft 10

กล่องกระดาษนํ้าตาล 350 แกรม เจาะหน้าต่างรูปหัวใจ ติดพีวีซี ขนาด 12.7×12.7 x2.5 cm.

เหมาะสำหรับใส่ผ้าขนหนู

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคาใบละ 7.25 บาท

รหัสสินค้า Kraft 11

กล่องกระดาษนํ้าตาล 350 แกรม เจาะหน้าต่างรูปวงกลม ติดพีวีซี ขนาด 12.7×12.7 x2.5 cm.

เหมาะสำหรับใส่ผ้าขนหนู

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคาใบละ 7.25 บาท

***หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับนํ้าหนักของสินค้า***

K12

รหัสสินค้า Kraft 12 กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม
ขนาด กว้าง 10 ซม. x ยาว 13ซม. Xหนา 4 ซม.

เหมาะสำหรับใส่ ผ้าขนหนูผืนเล็ก กระเป๋าสตางค์ และอื่นๆ
สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 5.75 บาท

***หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับนํ้าหนักของสินค้า***

K13

รหัสสินค้า Kraft 13

กล่องกระดาษคราฟ 350 แกรม เจาะหน้าต่าง

ขนาด กว้าง 8 ซม. xยาว 10.5 ซม. xหนา 4 ซม.

ระยะจากขอบล่างกล่อง ถึงหน้าต่าง 1 ซม.

ระยะขอบด้านข้าง ถึงหน้าต่าง 1.5 ซม.

สั่งขั้นตํ่า 200 ใบ ราคา ใบละ 5.75 บาท

***หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับนํ้าหนักของสินค้า***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *