ถาดขนมปัง, ถาดกระดาษ, ถาดเฟรนฟราย, ถาดอาหาร

F1_WH

รหัส F1ถาดกระดาษ สีขาว ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม.

กระดาษอาร์ตการ์ต 300 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.80 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

 

F1_OVI

รหัส F1ถาดกระดาษคราฟท์ ขาว ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม.

กระดาษคราฟท์ ขาว 270 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.75 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

 

F1_CP

รหัส F1ถาดกระดาษคราฟท์ ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม.

กระดาษคราฟท์ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.50บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

F1_BL

รหัส F1ถาดกระดาษสีดำ ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม.

กระดาษ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.75 บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

F2_WH

รหัส F2ถาดกระดาษสีขาว ขนาด 7x13x3ซม.

กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @2บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

F2_OVI

รหัส F2ถาดกระดาษคราฟท์ ขาว ขนาด 7x13x3ซม.

กระดาษคราฟท์ ขาว 270 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @2.50บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก***

F2_cp

รหัส F2ถาดกระดาษคราฟท์ ขนาด 7x13x3ซม.

กระดาษคราฟท์ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.95บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

F2_BL

รหัส F2ถาดกระดาษสีดำ ขนาด 7x13x3ซม.

กระดาษ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @2.50บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****

F3wh

รหัส F3ถาดกระดาษสีขาว ขนาด 7.3×12.5×4ซม.

กระดาษอาร์ตการ์ด300 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.80บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

F3_OVI

รหัส F3ถาดกระดาษคราฟท์ ขาว ขนาด 7.3×12.5×4ซม.

กระดาษคราฟท์ ขาว 270 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.70บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

 

F3_CP

รหัส F3ถาดกระดาษคราฟท์ ขนาด 7.3×12.5×4ซม.

กระดาษคราฟท์ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.70บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

F3_BL

รหัส F3ถาดกระดาษ สีดำ ขนาด 7.3×12.5×4ซม.

กระดาษ350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.70บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

F4_wh

รหัส F4ถาดกระดาษ สีขาว ขนาด 10x15x3.5ซม.

กระดาษอาร์ตการ์ด300 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @2.80บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

F4_OVI

รหัส F4ถาดกระดาษคราฟท์ ขาว ขนาด 10x15x3.5ซม.

กระดาษคราฟท์ ขาว 270 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @2.95บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

F4_CP

รหัส F4ถาดกระดาษคราฟท์ ขนาด 10x15x3.5ซม.

กระดาษคราฟท์ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @2.75บาท

******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า

และนํ้าหนัก****

 

F4_BL

 

 

F5_WH

 

 

 

F5_OVI

 

 

 

F5_CP

 

 

 

 

F5_BL

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *