ถาดขนมปัง, ถาดกระดาษ, ถาดเฟรนฟราย, ถาดอาหาร

รหัส F1ถาดกระดาษ สีขาว ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ต 300 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.80 บาท ******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****   รหัส F1ถาดกระดาษคราฟท์ ขาว ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม. กระดาษคราฟท์ ขาว 270 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.75 บาท ******หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและนํ้าหนัก****   รหัส F1ถาดกระดาษคราฟท์ ขนาด 8.5×8.5×3.4 ซม. กระดาษคราฟท์ 350 แกรม ขั้นตํ่า 200 ใบ @1.50บาท ******หมายเหตุ:…

Continue reading