สมุดนํ้าตาล Green Read ราคาถูก

สมุดกระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม ไม่มีเส้น,ปกกระดาษคราฟนํ้าตาล 300 แกรม มีทั้งหมด 4 ขนาด คือ 1.รหัส C1 size B6 (12.5 x 17.6 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 17 บาท โหลละ 190 บาท 2.รหัส C2 size A5 (14.8 x 21.0 cm) เนื้อใน 32 แผ่น เล่มละ 22 บาท โหลละ 250 บาท 3.รหัส C3 size B5 (17.6 x…

Continue reading